เราอุทิศตนเพื่อ คัดสรรบุคลากรคุณภาพเพื่อลูกค้าของเรา

เราช่วยให้คุณขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ได้อย่างราบรื่น และอุ่นใจ


บริการจากเรา

amenhr service photos

มุมมอง งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

AMEN บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ อย่างเต็มรูปแบบ ประหนึ่งดัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณamenhr service photos

บริการ สรรหาคัดเลือกบุคลากร

AMEN มีความเป็นมืออาชีพในการคัดสรร บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน พนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ดีamenhr service photos

บริการ บริหารแรงงาน ในฐานะตัวแทนนายจ้าง

AMEN มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพนักงาน จ้างเหมาแรงงาน โดยมุ่งมั่นให้พนักงานเหล่านั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทของลูกค้าamenhr service photos

บริการ จัดการผลตอบแทน

AMEN มีความสามารถในการบริหารจัดการผลตอบแทน อย่างถูกต้องตามหลักของกฎหมายamenhr service photos

บริการ ให้คำปรึกษา

AMEN จะเป็นคู่คิดของคุณในการช่วยเหลือคุณเพื่อ สนับสนุนการสร้างทางเลือก แห่งโอกาสในการพัฒนายกระดับองค์กรของคุณamenhr service photos

บริการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

AMEN คือ คำตอบ ของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา รวมถึงการสร้างทีม ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ข่าวสาร

amenhr news photos
โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการส.ค. 30, 2019

การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ

amenhr news photos
Befree แอพพริเคชั่น สำหรับ บริหารจัดการเวลาการทำงานของบุคลากรต.ค. 1, 2019

"ฺBefree" Application สำหรับ องค์กร ทันสมัยที่ เน้นการบริหารจัดการพนักงาน ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

amenhr news photos
Realize แอพพลิเคชั่น ต.ค. 16, 2019

"Realize" แอพพลิเคชั่น เพื่อประเมิน สมรรถนะรายบุคคล (Competency)

ติดต่อเราAMEN HR Services Co., Ltd.

AMENHR Services Co.,Ltd. 83/33 Ladprao101, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok, Thailand 10240 Tel 081-494-7478
email : yourpartner@AMENHR.co.th
line : amenhr
facebook : amen_hr

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเมน เอชอาร์เซอร์วิส จำกัด เกิดจากการ ร่วมแรงร่วมใจ ของ กลุ่มคน ผู้ที่รักในงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์และ กลุ่มบริษัทพันธมิตร ผู้ผลิตและรังสรรค์ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา มนุษยชาติและสังคม จึงเกิดเป็น บริการด้าน บริหารทรัพยากรบุคคลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีแบบบูรณาการ บนรากฐานของการทำงานด้วยความใส่ใจ

วิสัยทัศน์
AMEN มุ่งมั่นให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผนวกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านความใส่ใจในระดับ โมเลกุล เพื่อเพิ่ม Productivity ให้ลูกค้า สร้างให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดนำไปสู่การเป็น Partner เคียงข้างลูกค้าอย่างยั่งยืน


พันธกิจ
• บริหารจัดการพนักงาน ตามนโยบายของลูกค้า ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อเพิ่ม Productivity
• ให้คำปรึกษา และ ดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์
• คัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
• บริหารผลตอบแทนอย่างถูกต้องทันเวลา